I forbindelse med eventuelle spørgsmål om undervisning i henhold til folkeoplysning efter indslag i TV2 Østjylland den 10. april 2018 kan følgende hermed oplyses:

Foreningen ChangeMakers tilrettelægger og gennemfører undervisning i henhold til folkeoplysning. Det kan således bekræftes, at denne undervisning tilrettelægges og gennemføres i virksomhederne.

Den folkeoplysende undervisning sker i et samarbejde med FO-Aarhus, og efter fast procedure fremsendes indhold for undervisning på de individuelle hold hertil.

Alle deltagere er oplyst om og tilmeldt undervisningen, da de forud for hver halvårlig undervisningsperiode underskriver en handicaperklæring, som er tilmelding til denne undervisning. Undervisningen foregår til dels i ØKOgal i FO-byen og i Café Kaffegal på mindre hold med 2-4 deltagere.

Undervisningen varetages af fire ordinært ansatte undervisere – alle på deltid.

Da stort set alle borgere med tilknytning i ØKOgal og Café Kaffegal kommer uden en fagrelevant uddannelse indenfor restaurationsbranchen, er undervisning en nødvendighed for at sikre såvel en faglig som en personlig opkvalificering. Da mange af borgerne også har stået helt udenfor arbejdsmarkedet, er det at begå sig på en arbejdsplads og samarbejde med andre en del af undervisningen – ligesom undervisningen skal motivere deltagerne til læring og beskæftigelse, og give dem mod på at tage ansvar for eget liv og læring.

Da deltagerne er psykisk sårbare og dermed også kan have læringsvanskeligheder på grund af nedsat hukommelse, koncentrationsproblemer og ringe selvtillid og selvværd, kræver undervisningen derfor omhyggelighed og mange gentagelser, før man lærer og lykkes. Man bliver stille og roligt oplært i nye opgaver og øver sig uden at blive presset. Indholdet i undervisningen tilpasses efterhånden, som deltagerne bliver fortrolige med opgaverne. Kombinationen af drift af en socialøkonomisk virksomhed og undervisningsaktiviteterne gør, at det opleves meningsfuldt og motiverende for deltagerne. Undervisningen er ikke en traditionel tavleundervisning, men en undervisning, hvor man først lærer af en underviser, afprøver de nye færdigheder på egen hånd og derefter i fællesskab med kolleger.  Man lærer først selv, og når man lykkes med det, så kan man opleve den succes, der er ved at kunne lære fra sig, og alt foregår i trygge rammer, hvor der altid er en underviser til stede.

Vi tilbyder en undervisning, der både fagligt og personligt opkvalificerer borgere, og vi kan til fulde stå inde for det undervisningstilbud, som vi tilbyder. Den folkeoplysende undervisning er et vigtigt redskab i forbindelse med personlig og faglig opkvalificering af psykisk sårbare borgere.

FO-Aarhus producerede på et tidspunkt små film om forskellige undervisningsprojekter med samarbejdspartnere, og de lavede dette indslag om ØKOgal:

https://www.youtube.com/watch?v=nlqtAjlIKQc

Heri deltager den ene person, der siger, at han aldrig har hørt om undervisning. Den anden fratrådte i 2014, hvor samarbejdet omkring undervisning med FO-Aarhus begyndte.

Samarbejdet med FO-Aarhus om undervisning har gjort det muligt for ChangeMakers at tilbyde et langt bedre undervisningstilbud til psykisk sårbare borgere, end hvad der før var muligt.

Vi imødeser gerne eventuelle spørgsmål fra politikere omkring vores undervisningstilbud, og vi står på mål for undervisningen og alle indsatser.

 

Foreningen ChangeMakers, v. Bestyrelsen

Pin It on Pinterest