ØKOgal lukker & Café Kaffegal risikere lukning

Dårlige rammevilkår, en rigid beskæftigelseslov og Aarhus Kommunes manglende villighed til samarbejde er blandt mange af de udfordringer, som nu tvinger foreningen bag de to succesfulde og prisvindende socialøkonomiske virksomheder, ØKOgal og Café Kaffegal, til at smide håndklædet i ringen.

 

I denne uge er den Europæiske Kulturhovedstad 2017 blevet en socialøkonomisk virksomhed fattigere og ved udgangen af året må danskerne måske også sige farvel til en af landets mest toneangivende og succesfulde socialøkonomiske virksomheder – Café Kaffegal i Aarhus.

Foreningen ChangeMakers må smide håndklædet i ringen og det sker som direkte konsekvens af mange års utallige store og komplekse udfordringer for ChangeMakers, som til daglig ejer og driver de to succesfulde aarhusianske socialøkonomiske virksomheder, ØKOgal & Café Kaffegal.

En meget rigid beskæftigelseslovgivning, som forringer socialøkonomiske virksomheders rammevilkår markant, foreningens 7 år lange forgæves forsøg på at etablere et formaliseret samarbejde med Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning for at få flere psykisk sårbare borgere ind på arbejdsmarkedet igen samt Beskæftigelsesforvaltningens besparelser overfor ChangeMakers, spænder så meget ben for foreningens socialøkonomiske virksomheder, at ØKOgal nu lukker efter 3 år.

 

I første omgang vil ingen psykisk sårbare ansatte på særlige vilkår modtage en fyreseddel.

ØKOgals socialøkonomiske storesøster, Café Kaffegal i Nørregade, som i 2015 blev kåret som Byens Bedste Café (AOA) og sidste år vandt AOA-prisen Byens Bedste Brunch/Morgenmad, mangler så meget personale og har så travlt, at virksomheden har svært ved at følge med. Virksomheden har fra maj måned måtte reducere åbningstiderne netop pga. personalemangel.

For at undgå afskedigelser blandt foreningens ansatte på særlige vilkår, vil alle ansatte resten af året udelukkende koncentrere sig om driften af Café Kaffegal, hvilket også vil betyde, at det økologiske spisested har mulighed for at udvide åbningstiderne igen resten af året.

 

Derfor må ChangeMakers trække stikket på foreningens socialøkonomiske virksomheder.

Dét at drive socialøkonomisk virksomhed i Danmark er ikke det nemmeste i verden og rammevilkårene er ekstraordinært ringe, når man driver en privat socialøkonomisk virksomhed i en kommune, som ikke ønsker at samarbejde om at skabe jobs på særlige vilkår til udsatte mennesker på kanten af vores arbejdsmarked eller til de udsatte borgere, som ønsker at genindtræde på arbejdsmarkedet efter mange års fravær.

Næsten alle socialøkonomiske virksomheder i Danmark er enten på finansloven eller modtager offentlig driftsstøtte og/eller puljetilskud og ud fra Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven) betegnes disse virksomheder som værende offentlige socialøkonomiske virksomheder. Når man karakteriseres som en offentlig virksomhed, så er man undtaget af rimelighedskravets begrænsninger i LAB-loven og virksomheden må godt have et forholdsvist højt antal førtidspensionister ansat i løntilskud. Som offentlig virksomhed har man også mulighed for at lave partnerskabsaftaler med kommunerne vedrørende salg af praktikpladser for udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Et produkt som for mange socialøkonomiske virksomheder er med til at understøtte deres økonomiske eksistensgrundlag.

Café Kaffegal og ØKOgal er blandt de ganske få socialøkonomiske virksomheder i Danmark, som har opnået en form for økonomisk bæredygtighed og som ud fra beskæftigelseslovgivningen betegnes som værende private socialøkonomiske virksomheder, idet de ikke er på finansloven eller modtager økonomisk driftsstøtte fra nogen offentlige puljer. Virksomhederne er dermed begrænset af rimelighedskravet i LAB-loven og har dermed ikke umiddelbart mulighed for at etablere en partnerskabsaftale med Aarhus Kommune vedrørende salg af praktikpladser til udsatte borgere.

Det er arbejdsmarkedets parter som sidder med nøglen til en løsning som ville eliminere næsten alle ChangeMakers’ udfordringer med at drive socialøkonomiske virksomheder, hvis parterne blev enige om at lempe det såkaldte rimelighedskrav. Bliver rimelighedskravet ikke lempet, så er der kun en løsningsmulighed tilbage, nemlig at foreningen tilføres en masse offentlige midler, således at den bliver transformeret tilbage til at blive betragtet som værende en offentlig virksomhed.

 

”Det kunne være dejligt at få ca. 750.000,- af danskernes skattekroner og så ville næsten alle vores problemer bliver løst, men vi har nu ikke umiddelbart brug for dem. Vi synes, det er meget sjovere at tjene vores egne penge selv via salg af restaurantoplevelser til danskerne samtidig med at vi gerne vil hjælpe flere psykisk sårbare mennesker ind på arbejdsmarkedet via salg af opkvalificerende praktikpladser til Aarhus Kommune”, siger Brian Sørensen, som til daglig er den sociale iværksætter bag ØKOgal & Café Kaffegal.

 

Aarhus Kommune sidder dog også med et medansvar, idet Beskæftigelsesforvaltningen kunne have etableret et samarbejde med ChangeMakers udenom rimelighedskravet i LAB-loven ved at benytte beskæftigelseslovens §32 i kapitel 10, men forvaltningen har valgt at give foreningen ChangeMakers et afslag på denne samarbejdsmulighed. Beskæftigelsesforvaltningen har derimod gjort vilkårene endnu mere vanskelige for foreningen ved at foretage en større spareøvelse i forhold til førtidspensionisters mulighed for at komme i såkaldte kvotejobs. Her har 12-16 førtidspensionister for år tilbage været ansat i kvotestillinger hos ØKOgal & Café Kaffegal, men alle stillingerne er i dag sparet helt væk, da forvaltningen fremover kun vil etablere kvotestillinger i offentlige/halvoffentlige virksomheder med et alment kulturelt sigte eller frivillige organisationer med et socialt sigte, der ikke har noget indtægtsgrundlag.

 

”Vi er virkelig, virkelig presset på bemandingen og har været det længe og det er på grænsen for, hvad vi mener er forsvarligt. Foreningen må kun have 1-2 borgere i virksomhedspraktik og så har forvaltningen valgt at spare 12-16 kvotestillinger til førtidspensionister væk. Vi kan ikke længere få det hele til at hænge sammen og måtte i sidste uge lukke ØKOgal på ubestemt tid”, fortæller Brian Sørensen, der de sidste 21 år har arbejdet med at forbedre levevilkårene for psykisk sårbare borgere i Aarhus Kommune.

 

For at kunne skabe flere jobs på særlige vilkår til mennesker med en psykisk sårbarhed og i et forsøg på at styrke bemandingen resten af året, har foreningen ChangeMakers søsat en indsamling på Betternow.dk, hvor private og andre har mulighed for at give donationer.

 

Alle ChangeMakers’ udfordringer med at drive socialøkonomiske virksomheder er detaljeret beskrevet på følgende site: http://cafekaffegal.dk/presse/

For yderligere information, kontakt Brian Sørensen på telefon 2077 3300 eller mail til info@briansoerensen.dk

Pin It on Pinterest