Kritik endevendt i individuelle samtaler i 2016

Den anonyme kritik er behandlet af foreningen og Aarhus kommune

På baggrund af den anonyme kritik fremsendt til Aarhus Kommune i 2014-2016 afholdt Aarhus kommune grundige individuelle samtaler med tidligere og nuværende ansatte. Disse samtaler må have givet et mere nuanceret udsagn end det der præsenteres af TV2 Østjylland.. På et efterfølgende møde blev ledelsen forelagt nogle kritikpunkter fra tidligere medarbejdere og fremsendte da en redegørelse om, hvilke tiltag ledelsen ville tage for at undgå lignende sager

Vi har intet at skjule og lægger gerne alt frem og vil opfordre Aarhus kommune igen til at indkalde til individuelle samtaler omkring de ansattes trivsel og arbejdsglæde. Ligeledes at indkalde tidligere ansatte og sammenholde de oplysninger, der blev afgivet ved de første individuelle samtaler, der blev afholdt i 2016.

 

Det psykiske arbejdsmiljø er godkendt af Arbejdstilsynet

Virksomheden ejes af Foreningen ChangeMakers og bag foreningen står bestyrelsen og en stor gruppe af frivillige, der sammen kæmper for at skabe de bedste forhold for de ansatte.

Virksomheden drives efter god orden og etik med kontinuerlig udvikling af arbejdspladskultur og metoder for at sikre de bedste rammer for virksomhedens ansatte. Virksomheden har særoverenskomst med 3F, der indgår vejledende i forhold til alle personalespørgsmål,

Arbejdstilsynet har aflagt besøg i 2014 og vi har selv anmodet om besøg af AT i 2016, der er ved besøgene udarbejdet rapport, hvor Arbejdstilsynet ikke har fundet grundlag for kritik eller indsigelser i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Virksomheden tilbyder arbejdsprøvninger og hvis disse afbrydes betragtes det med udgangspunkt i borgerens generelle helbredstilstand, der af helbredsmæssige årsager kan være forværret.

 

Én virksomhed kan ikke rumme alle 

Der er forventninger om at virksomheden skal være i stand til at rumme alle typer af borgere. Det er dog ikke realistisk at alle psykisk sårbare borgere kan passe ind i en og samme virksomhed. Fordi en virksomhed er socialøkonomisk funderet, betyder det ikke at alle borgere kan rummes i denne ene virksomhed.

Der eksisterer ingen virksomhedstype, hvor alle borgere med mange forskellige sårbarheder kan sikres at passe ind og det gælder også denne virksomhed. Der arbejdes med omhyggelige ansættelsesprocedurer og personalepolitik, men det kan ikke sikre, at den enkelte medarbejder reelt på sigt har fysisk og psykisk overskud til at være i fast beskæftigelse. Der er en årsag til at en borger modtager pension og det opleves ofte, at en borger har ønske om at være i beskæftigelse men måske ikke magter dette.

Derfor tilbyde foreningen vejlednings- og trivselssamtaler, der omhandler den ansattes job og skånebehov, samlede fysiske og psykiske situation, familievejledning, økonomisk rådgivning, kostvejledning, og vejledning om afvænning af misbrug. Hvis den enkelte medarbejder ikke er tilfreds med sin ansættelse eller af forskellige personlige og faglige årsager ikke ønsker at fortsætte i virksomheden kan virksomheden hjælpe med den ansatte med jobsøgning til andre virksomheder.

 

Stor opbakning fra mange sider

Cafe Kaffegal har igennem mange år fået meget opbakning fra lokalbefolkningen i Aarhus, et godt samarbejde med sagsbehandlere og jobkonsulenter ved Aarhus kommune, virksomheder, institutioner, skoler, og foreninger.

Virksomheden har 1-2 henvendelser om ugen fra Aarhus kommunes sagsbehandlere og jobkonsulenter, der på baggrund af erfaring med praktikker og arbejdsprøvninger er tilfredse med virksomhedens ledelse og indsatser med de enkelte borgere. Ligeledes giver borgere udtryk for tilfredshed med dette.

 

En sag har som regel flere sider

TV2 Østjylland har produceret indslaget og udsender i dag dette, der beskriver tidligere medarbejdere og deres påstande og udtalelser om det psykiske arbejdsmiljø hos Cafe Kaffegal. Det kan oplyses at TV2 Østjylland igennem flere måneder har arbejdet på dette kritiske indslag og ledelsen får kun kort tid til at forberede sin deltagelse i interview og fremsende materiale, der kan være med til at nuancere fremstillingen af ledelsen. Dette er d.d. påtalt overfor TV2 Østjylland af presseetiske årsager. Det kan oplyses, at foreningen ChangeMakers bag Cafe kaffegal tager afstand fra de chokerende udtalelser og afviser påstande om, at der i forbindelse med arbejdsmiljøet ikke skulle være hensyn til skånehensyn samt der tages afstand fra de voldsomme personanklager og injurier mod daglig leder, Brian Sørensen.

Ledelsen er gjort bekendt med, at der er mistanke om, at en tidligere leder i virksomheden har organiseret og opildnet til at indberette klager over det psykiske arbejdsmiljø siden 2014 og har medvirket i kontakten til TV2 Østjylland.

Vi har således kendskab til baggrunden for klagerne og motiver for dette og dette vil blive undersøgt nærmere.

Dette kan nu resultere i, at borgere der er ansat i løntilskud mister deres job og borgere, der har haft ønske om at blive ansat i virksomheden måske ikke længere får mulighed for dette.

 

Kontakt os venligst for yderligere oplysninger til Bestyrelsen ved v. Liselotte Strand, lls@changemakers.dk.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest